Privacyverklaring Preventiewebshop.nl


Vertrouwen is voor ons de basis om met u en onze partners samen te werken. Dit vertrouwen vraagt openheid van ons en van u over de gegevens die wij van u vragen. Maar ook om veiligheid van diezelfde gegevens bij ons als uw adviseur. Wij gaan daarom zorgvuldig om met de gegevens die u ons verstrekt. En natuurlijk houden wij ons aan de daarvoor geldende wetten en regels.

Privacyverklaring

Omdat uw privacy voor ons van groot belang is, hebben wij als Preventiewebshop.nl als onderdeel van Vrieling Adviesgroep, regels opgesteld over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Deze regels vindt u terug in ons Privacyreglement. Daar mag u ons aan houden.

Functionaris Gegevensbescherming

Vrieling Adviesgroep heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld om de bescherming van uw persoonsgegevens goed te borgen. De Functionaris Gegevensbescherming is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Onderaan deze pagina treft u de gegevens aan van onze FG voor als u vragen heeft met betrekking tot uw privacy.

Wat betekent dit voor u?

Wij willen graag het contact met u zo eenvoudig, transparant en vlot mogelijk laten verlopen. Tegelijkertijd willen en moeten wij ervoor zorgen dat niemand onterecht uw gegevens kan zien of uw identiteit of gegevens kan misbruiken. Dit doen wij door onze systemen te beveiligen, door werkafspraken te maken en door te controleren dat u degene bent die u aangeeft te zijn.

Preventiewebshop.nl is onderdeel van Vrieling Adviesgroep. Andere bedrijfsonderdelen van Vrieling Adviesgroep zijn onder meer: Vrieling Hypotheken, ABC Pensioen, Aveco Verzekeringen, CCE, Fizie en Vetera. Naam, adres, e-mailadressen en telefoonnummers van klanten worden gebruikt door onderdelen van Vrieling Adviesgroep. Tussentijdse wijzigingen die hierin worden doorgegeven, verstrekken deze partijen aan elkaar. Als u bij meerdere onderdelen van Vrieling Adviesgroep klant bent, houden wij elkaar vanzelfsprekend op de hoogte van wijzigingen in uw gegevens die van belang zijn voor deze andere bedrijfsonderdelen.

Recht op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering

Iedere klant en relatie heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van de van hem of haar verwerkte persoonsgegevens mits de redenen gegrond zijn. U kunt hiervoor een verzoek doen door contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming, Marjolein Schreuder. Dit kan via telefoonnummer: 0523 - 28 27 26 of via e-mail: functionaris-gegevensbescherming@vrieling.nl. U krijgt binnen drie werkdagen een reactie op uw verzoek.

Beveiligde Preventiewebshop.nl

Ook onze website die u nu bezoekt en gebruikt, is natuurlijk beveiligd. Wij maken alleen gebruik van functionele cookies en verzamelen geen gegevens over uw bezoek aan onze website(s).

Cookies

Preventiewebshop.nl gebruikt alleen cookies om de website beter te laten werken.

Hosting en veiligheid

Preventiewebshop.nl wordt gehost op een server binnen Europa. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de infrastructuur. In het geval van een storing worden zij direct ingeseind om het probleem te verhelpen.

Versleutelde communicatie

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Om die reden wordt deze Vrieling Preventieshop Omgeving standaard met een SSL-certificaat geleverd. De invoer of upload van informatie door u, bijv. bij  de aanvraag van een product of dienst is op die manier altijd versleuteld en in principe niet door hackers in te zien.

Beschikbaarheid

Vrieling Adviesgroep streeft naar een ononderbroken beschikbaarheid van haar applicaties en heeft hiervoor de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Toch kan het zijn dat er een onderbreking is in de beschikbaarheid.

Vrieling Adviesgroep heeft er alles aan gedaan om te zorgen voor een goed beheerde en veilige omgeving waarin u al uw verzekeringszaken kunt regelen. Als er ontwikkelingen zijn die aanpassingen noodzakelijk maken dan zullen we die zo snel mogelijk doorvoeren.

Voor wat betreft de veiligheid bent u zelf natuurlijk ook een belangrijke factor. 

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy?
Geef deze dan via e‑mail door aan onze Functionaris Gegevensbescherming M. Schreuder (functionaris-gegevensbescherming@vrieling.nl). Vermeldt u daarin ook uw naam en adresgegevens. Binnen drie werkdagen krijgt u een reactie van ons.

Ons volledige Privacyregelement kunt u hier inzien en/of downloaden